เอกอัครราชทูตฯ พบชุมชนคนไทยในเมืองมัลเมอและเมืองใกล้เคียง

          เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2566 ระหว่างการเดินทางไปราชการทางใต้ เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สถานทูต ได้เยือนวัดสังฆบารมี เมืองเอสเลิฟ โดยได้กราบสักการะและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ วัดสังฆบารมี มีพระครูสมุห์ ศิริจันทร์ โฆสโก เป็นเจ้าอาวาส ปัจจุบันมีพระสงฆ์จำวัดอยู่ 3 รูป และจะครบรอบ 17 ปีการก่อสร้างวัดในเดือนกันยายนปีนี้

          เอกอัครราชทูตอรุณรุ่งและคณะยังได้พบกับพี่น้องคนไทยที่ได้ร่วมกันสร้างและทำนุบำรุงวัดสังฆบารมี โดยได้แจ้งข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการด้านกงสุลของสถานทูต และหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไทยและการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโอกาสต่างๆ สถานทูตขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาพบกันและกรุณาทำอาหารและขนมที่อร่อยมากๆ มาด้วยนะคะ อนุโมทนาค่ะ