เอกอัครราชทูตฯ พบนักเรียนไทยในเมืองลุนด์

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้พบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยในเมืองลุนด์ที่ร้านอาหารไทย Ihsiri ซึ่งน้องๆ กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ Lund University ในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมพลังงานยั่งยืน นโยบายและการบริหารสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชีวเคมี การบริหารธุรกิจและนวัตกรรม ธรณีวิทยา เศรษฐศาสตร์ นโยบายและการบริหารสวัสดิการ เทคโนโลยีเภสัชกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล และเอเชียศึกษา ซึ่งเป็นสาขาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น

          สถานทูตประทับใจอย่างยิ่งที่น้องๆ แต่ละคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง โดยสถานทูตพร้อมจะสนับสนุนทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตของน้องๆ ทุกคนเท่าที่สามารถค่ะ