เอกอัครราชทูตฯ พบพี่น้องคนไทยในเมืองโกเธนเบิร์ก

          ระหว่างการเดินทางไปราชการทางใต้ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส นาง Pia Orrgren กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบิร์ก และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สถานทูต ได้รับประทานอาหารค่ำร่วมกับพี่น้องคนไทยที่อาศัยในเมืองโกเธนเบิร์กและนักเรียนไทยที่ศึกษาที่ University of Gothenburg และ Chalmers University of Technology โดยได้แจ้งข้อมูลการบริการด้านกงสุลของสถานทูต รับทราบปัญหาในการใช้ชีวิตในสวีเดน และหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งในเมืองโกเธนเบิร์ก

          ในวันที่ 11 มีนาคม 2566 เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้เข้าร่วมงานบุญวันมาฆบูชาที่วัดป่าโกเธนเบิร์ก โดยได้กราบสักการะและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ร่วมเวียนเทียน และถวายผ้าป่าสามัคคีกับชุมชนคนไทยในเมืองโกเธนเบิร์กด้วย

          เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้พบปะและพูดคุยกับพี่น้องคนไทยที่ได้ร่วมกันสร้างและทำนุบำรุงวัด รวมทั้งได้แจ้งข้อมูลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริการด้านกงสุลของสถานทูต เป็นที่น่าปลื้มใจว่าวัดไทยเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มกันของชุมชนไทยในทุกช่วงวัยค่ะ สถานทูตขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาพบกันและกรุณาทำอาหารและขนมที่อร่อยมากๆ มาด้วยนะคะ ขออนุโมทนาค่ะ