เอกอัครราชทูตฯ พบรองนายกเทศมนตรีเมืองโกเธนเบิร์ก

          เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พบหารือกับนาย Håkan Eriksson รองนายกเทศมนตรีเมืองโกเธนเบิร์ก โดยมีนาง Pia Orrgren กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบิร์ก และอัครราชทูตที่ปรึกษาฐานิดา เมนะเศวต เข้าร่วมด้วย

          เอกอัครราชทูตฯ หยิบยกประเด็นการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองโกเธนเบิร์กในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน การส่งเสริมให้บริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมของเมืองโกเธนเบิร์กไปลงทุนในไทย การคุ้มครองคนไทยที่อาศัยในเมืองโกเธนเบิร์ก โอกาสการฝึกงานของนักศึกษาไทยที่ศึกษาที่ University of Gothenburg และ Chalmers University of Technology และการยกระดับมาตรฐานร้านนวดไทยในเมืองโกเธนเบิร์ก ซึ่งนาย Eriksson ตอบรับด้วยดี