เอกอัครราชทูตฯ พบหารือกับประธานสภาบริหารกรุงสตอกโฮล์ม

          เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะนาย Olle Burell ประธานสภาบริหารกรุงสตอกโฮล์ม ณ ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความสัมพันธ์ระหว่างกรุงสตอกโฮล์มกับประเทศไทย โดยเฉพาะความร่วมมือในการคุ้มครองดูแลชุมชนไทยกว่า 11,000 คนที่อาศัยอยู่ในกรุงสตอกโฮล์ม

          ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์หลายประเด็น เช่น การนำโครงการรับรองมาตรฐานธุรกิจนวดไทยที่โครงการไทยไวส์และเมืองมัลเมอ โดยการการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานต่างๆ มาปรับใช้เพื่อประโยชน์ของร้านนวดไทยในกรุงสตอกโฮล์ม นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยโดยการมีส่วนร่วมของชุนไทยในกิจกรรมสาธารณะของกรุงสตอกโฮล์ม ตลอดจนการสำรวจความเป็นไปได้ในการส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์ไทยในสวีเดนเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้กับคนไทยในสถานกักกันด้วย