เอกอัครราชทูตได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐลัตเวียแด่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย

          ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐลัตเวีย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงสตอกโฮล์ม นั้น

          เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้ายื่นพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐลัตเวียแด่นาย Edgars Rinkēvičs ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลัตเวีย ณ ทำเนียบประธานาธิบดีฯ (Riga Castle) กรุงริกา โดยมีนาย Liam Jackson Humphreys คู่สมรสเอกอัครราชทูตฯ นายอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ ที่ปรึกษา และนายณธัช ธรรมานุรักษ์ ที่ปรึกษา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีฯ ด้วย

          ในโอกาสดังกล่าว ประธานาธิบดีลัตเวียได้กล่าวแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ และแสดงความประสงค์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับลัตเวียทั้งในกรอบทวิภาคีและในกรอบอาเซียน – อียู รวมทั้งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างกัน โดยเอกอัครราชทูตฯ เห็นพ้องและพร้อมที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น