เอกอัครราชทูตเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ 27

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ 27

          ที่ประชุมได้หารือกันถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ทำในห้วงปีที่ผ่านมา อาทิ การหารือกับเอกอัครราชทูตประเทศหุ้นส่วน การดูงานที่ ReTuna ซึ่งเป็นห้างขายของมือสองแห่งแรกของโลก ต้นแบบโครงการ Circular Economy ของสวีเดน การดูงานที่เมืองโกเธนเบอร์ก การจัดงานวันอาเซียน การเยี่ยมชมสถาบัน Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) เป็นต้น

          นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ยังมีการวางแผนกิจกรรมของคณะกรรมการอาเซียนในปีนี้ เช่น การพบหารือกับบุคคล หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ในสวีเดน การจัดงานเทศกาลอาหาร และกิจกรรมครอบครัวอาเซียน เป็นต้น

          การประชุมครั้งนี้ได้มีการส่งมอบการเป็นประธานคณะกรรมการฯ จากเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียต่อไปยังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย

          คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ประกอบด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสถานเอกอัครราชทูตตั้งอยู่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม โดยเอกอัครราชทูตแต่ละประเทศสลับกันเป็นประธานคณะกรรมการคราวละ 6 เดือน