เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงาน Thai Festival 2022 ที่เมือง Nyköping

          เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานทูตได้เข้าร่วมงาน Thai Festival 2022 ซึ่งจัดโดยกลุ่มวิถีไทยร่วมกับ Barnkulturcentrum Nyköping ที่เมือง Nyköping ในงานมีการเดินขบวนพาเหรดโดยพี่น้องคนไทยและครอบครัวชาวสวีเดนซึ่งแต่งกายสวยงามด้วยผ้าไทยจากจังหวัดต่างๆ การรำไทย การแข่งขันตำส้มตำโดยผู้เข้าแข่งขันชาวสวีเดน การสาธิตการทำกระทง การแสดงผลงานการแกะสลักผักและผลไม้ ว่าวไทย การเพนท์หน้าและร่มกระดาษสา และปิดท้ายงานด้วยการเดินแบบชุดผ้าไทย โดยมีพี่น้องคนไทยในเมือง Nyköping เมือง Oxelösund และเมืองใกล้เคียงพร้อมครอบครัวและชาวสวีเดนในพื้นที่เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งสถานทูตได้ใช้โอกาสในการตอบคำถามด้านงานกงสุลแก่พี่น้องคนไทยด้วย

          สถานทูตขอชื่นชมชุมชนคนไทยกลุ่มต่าง ๆ ที่มีความสมัครสมานสามัคคีและร่วมกันจัดงานเพื่อช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักของชาวสวีเดน รวมทั้งให้เด็กและเยาวชนสายเลือดไทยในสวีเดนได้เรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่า และภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของไทยที่งดงามประณีตและถ่ายทอดสืบต่อกันมาช้านาน สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนคนไทยในสวีเดนได้อย่างดียิ่งเลยค่ะ