เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานอุปสมบทชาวสวีเดนที่วัดพุทธาราม แวร์มเดอ

          เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวสุรดา โมนตระกูล และนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานอุปสมบทชาวสวีเดนที่วัดพุทธาราม แวร์มเดอ โดยมีพระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รูปที่ 1 เป็นประธานในพิธีอุปสมบท โดยมีพระสงฆ์ร่วมในการประกอบพิธีอุปสมบทรวม 9 รูป มีพระราชธีราภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย สระบุรี และเจ้าคุณพระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม แวร์มเดอเป็นต้น ซึ่งถือเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม)

          ดูภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่