เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานวันสงกรานต์วัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรส

          เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เอกอัครราชทูต อรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานทูต เข้าร่วมงานวันสงกรานต์วัดพุทธภาวนาเวสเตอร์โรส ที่เมืองเวสเตอร์โรส โดยมีพระครูสาทรสันติวัฒน์ (หลวงปู่เขียว) เจ้าอาวาส และพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในสวีเดน ฟินแลนด์ และเยอรมนี และพี่น้องคนไทยพร้อมครอบครัวจากเมืองเวสเตอร์โรสและเมืองใกล้เคียงเข้าร่วม โดยกิจกรรมประกอบด้วยการตักบาตร การแห่พระพุทธรูปและขบวนนางสงกรานต์รอบชุมชนวัด และการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

          ในการนี้เอกอัครราชทูตกล่าวถึงความสำคัญของงานสงกรานต์ต่อวัฒนธรรมประเพณีไทย และการเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นปีใหม่ โดยขอให้พี่น้องคนไทยในสวีเดนและครอบครัวประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตตลอดไป