เอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาที่วัดสยามินทร์มังคลาราม เมือง Norrköping

          เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาที่วัดสยามินทร์มังคลาราม เมือง Norrköping โดยได้ร่วมตักบาตร ถวายสังฆทาน และนำชุมชนไทยที่เข้าร่วมงานสวดมนต์และกล่าวคำถวายพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร ปางประสูติ และรูปบูชาพระสีวลี ก่อนร่วมรับชมการแสดงรำไทยของคนไทยจากเมือง Norrköping เมือง Uppsala เมือง Nyköping และเมือง Göteborg รวมถึงสรงน้ำพระพุทธรูปปางประสูติด้วย

          ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับคนไทยและครอบครัวที่พร้อมใจกันมาร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและรักษาวัฒนธรรมและศิลปะที่มีค่าของไทยอีกด้วย