เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ และเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศสวีเดน

          เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้าเยี่ยมคารวะ Ms. Maria Lumen B. Isleta เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำสวีเดน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ และ Mr. Phan Dang Duong เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสวีเดน ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม เพื่อแนะนำตัว โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกรณีศึกษาที่จะเป็นประโยชน์สำหรับสถานเอกอัครราชทูตในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจในสวีเดนต่อไป