เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมปลัดกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน กำกับกรมกิจการระหว่างประเทศ

          เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย Dag Juhlin-Dannfelt รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน กำกับดูแลกรมกิจการระหว่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – สวีเดนทั้งในด้านความมั่นคง การค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน และบทบาทของสวีเดนในฐานะประธานคณะมนตรียุโรปในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือไทย-สวีเดนเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมถึงผลการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งทั้งสองฝ่ายหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นในทุกระดับต่อไป