เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์ Art Museum Riga Bourse ที่กรุงริกา

          เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส และนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้พบหารือกับนาง Daiga Upeniece ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ Art Museum Riga Bourse กรุงริกา ประเทศลัตเวีย และนางสาว Kristine Milere ภัณฑรักษ์ของพิพิธภัณฑ์

          ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต โดยเฉพาะการจัดงานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยที่พิพิธภัณฑ์ เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผ้าไทย การให้ความรู้เกี่ยวกับผ้าไทย การแสดงรำไทย โขน และการจัดเทศกาลไทย ภายหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปี 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ และพิพิธภัณฑ์ Art Museum Riga Bourse ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยและผ้าไทยจาก 4 ภาค ในโอกาสครบรอบ 30 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและลัตเวีย

          พิพิธภัณฑ์ Art Museum Riga Bourse เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีผลงานแสดงจากต่างประเทศมากที่สุดในประเทศแถบทะเลบอลติก ท่านที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ค่ะ https://www.lnmm.lv/makslas-muzejs-rigas-birza