เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำลัตเวีย

          เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำลัตเวีย ได้แก่ เอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในฐานะคณบดีคณะทูต เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี และเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสการเข้ารับหน้าที่ของเอกอัครราชทูตอรุณรุ่งฯ ที่ประเทศลัตเวีย

          ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์กับลัตเวีย โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ดิจิทัล การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการดูแลคนชาติในลัตเวีย