เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยม ดร. Göran Holmqvist ผู้อำนวยการกรมเอเชียตะวันออกกลาง และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Sida)

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Göran Holmqvist ผู้อำนวยการกรมเอเชียตะวันออกกลาง และความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสวีเดน (Sida) ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยและสวีเดน รวมทั้งสหภาพยุโรป ผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) กระทรวงการต่างประเทศ และ Sida โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในสาขาที่เป็นจุดแข็งของสวีเดน เช่น ความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องต่อยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมือในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกของสหภาพยุโรป และเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง