เอกอัครราชทูตเข้าเยี่ยมอำลาหน่วยงานต่างๆ

          เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน​ 2565 และ 22 พฤศจิกายน 2565 ตามลำดับ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ ปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าเยี่ยมอำลานาย Jan Knutsson รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน และนาย Niclas Kvarnstrom อธิบดีกรมเอเชีย-แปซิฟิก ที่กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ในทั้งสองโอกาส นางกาญจนาฯ ได้ขอบคุณในความร่วมมือที่กระทรวงการต่างประเทศสวีเดนให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน ตลอดช่วงที่ตนได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ และขอให้ทั้งสองฝ่ายมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-สวีเดนในด้านต่าง ๆ ให้เพิ่มพูนต่อไป โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสวีเดน ฝ่ายสวีเดนได้ขอบคุณนางกาญจนาฯ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-สวีเดน และจะร่วมงานกับเอกอัครราชทูตท่านใหม่อย่างใกล้ชิดต่อไป

          และเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ฯพณฯ นาย Mehdi Hasan เอกอัครราชทูตบังกลาเทศประจำสวีเดนได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันอำลานางกาญจนาฯ โดยนาย Niclas Kvarnstrom อธิบดีกรมเอเชีย-แปซิฟิก และเอกอัครราชทูตประเทศในเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วม