เอกอัครราชทูตเปิดทำเนียบเอกอัครราชทูต ต้อนรับนักเรียนไทย

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เปิดทำเนียบเอกอัครราชทูต ต้อนรับนักเรียนไทยจากหลากหลายสาขา อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ นาโนเทคโนโลยี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ซีเมนต์ และรัฐศาสตร์ จำนวน 27 คน

ในกิจกรรมการพบปะกับนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท SCG และคณะผู้บริหารจาก SCG โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกจากหลากหลายมหาวิทยาลัย อาทิ KTH, Stockholm University, Stockholm School of Economics, Uppsala University, Linkoping University, Luleå University of Technology, Halmstad University เป็นต้น ให้ความสนใจเข้าร่วม

น้องๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับข้าราชการสถานทูตและคณะผู้บริหารจาก SCG ในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของแต่ละคน รวมไปถึงโอกาสด้านการทำงานกับ SCG นอกจากนี้ สถานทูตยังได้เชิญให้น้องๆ มีส่วนสนับสนุนงานของ Thailand and Nordic Innovation Unit (TNIU) ที่สถานทูตไทยในประเทศนอร์ดิกริเริ่มจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศนอร์ดิก ในมิติต่าง ๆ

พวกเราที่สถานทูตดีใจที่มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆ นักเรียนไทยในสวีเดน รู้สึกทึ่งในความรู้และความสามารถของน้องๆ อย่างมาก เชื่อว่าจะเป็นพลังช่วยขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไปได้แน่นอนค่ะ ในอนาคตหวังว่าจะได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับน้อง ๆ นักเรียนไทยอีกบ่อย ๆ ค่ะ