เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะ ซึ่งอยู่ระหว่างการเยือนสวีเดนในฐานะแขกของกองทัพอากาศสวีเดน และบริษัท SAAB AB ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2567 โดยมีนาวาอากาศเอก พุทธพงศ์ ผลชีวิน ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ และรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมด้วย

เอกอัครราชทูตฯ และผู้บัญชาการทหารอากาศได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสวีเดน โดยเฉพาะด้านการเมือง ความมั่นคง การทหาร และอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ และสองฝ่ายมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดผ่านฝูงบิน Gripen ที่ประจำการในประเทศไทยในปัจจุบันด้วย