เอกอัครราชทูตเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย

          เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูต Anna Hammargren เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ซึ่งกำลังจะเดินทางไปรับตำแหน่งที่ประเทศไทย โดยมีข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย พร้อมทั้งผู้แทนระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน บริษัท SAAB และบริษัท Ericsson เข้าร่วมด้วย

          ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสวีเดนทั้งในด้านการเมืองความมั่นคง บทบาทของสวีเดนในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน นวัตกรรม และความยั่งยืน โดยมีสถานเอกอัครราชทูตทั้งสองฝ่ายเป็นกลไกผลักดันที่สำคัญ