เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมช้างไทยที่สวนสัตว์ Kolmåden

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 เอกอัครราชทูตอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ร่วมกันไปสวนสัตว์ Kolmården เพื่อเยี่ยมช้างไทยสามเชือก พลายต้นสัก พังบัว และพังสาวน้อย โดยพบว่า ช้างทั้งสามเชือกมีสุขภาพสมบูรณ์ดี โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้สอบถามถึงกิจวัตรประจำวันของช้าง รวมถึงการเข้าถึงสัตวแพทย์และประสบการณ์ความรู้เรื่องการดูแลช้างระหว่างเจ้าหน้าที่สวนสัตว์กับผู้เชี่ยวชาญภายนอก และประทับใจผู้ดูแลช้างของสวนสัตว์ที่ให้ความใส่ใจอย่างมืออาชีพ และผู้ดูแลช้างมีความปรารถนาที่จะได้เลี้ยงดูช้างในจำนวนมากขึ้นด้วย