เอกอัครราชทูตเยี่ยมชมที่ทำการของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม

                 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนายอรรถสิทธิ์ กตเวทวารักษ์ ที่ปรึกษา/กงสุล และนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา ได้เยี่ยมชมที่ทำการของสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม โดยมีนางอร ดวงจันทร์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสตอกโฮล์ม และนายมงคล วัดตะโร รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ททท. ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสำนักงาน ททท. ในการร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมไทยในสวีเดน