เอกอัครราชทูตและข้าราชการพบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยในเมืองลุนด์

          เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 เอกอัครราชทูตกาญจนา ภัทรโชค พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา / หัวหน้าฝ่ายกงสุล และนางชินัตฐา แสงวัชร เลขานุการโท ได้พบปะเยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยในเมืองลุนด์ที่ร้าน Ihsiri (อาหารไทยอร่อยมากค่ะ ไปชิมได้ที่ Bytaregatan 14, 222 21, Lund) ซึ่งน้องๆ กำลังศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาต่างๆ เช่น การบริหาร การวิเคราะห์ข้อมูล การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม ความเป็นผู้นำทางยุทธศาสตร์สู่ความยั่งยืน วิทยาศาสตร์การแพทย์ การบริหารจัดการพลังงานลม และพลังงานยั่งยืน ซึ่งเป็นสาขาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศทั้งสิ้น

          สถานทูตประทับใจอย่างยิ่งที่น้องๆ แต่ละคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสำคัญของบทบาทของเยาวชนที่สามารถช่วยเหลือประเทศชาติได้ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐหรือเอกชน หรือจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในหมู่นักศึกษาไทย โดยสถานทูตพร้อมจะสนับสนุนทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตของน้องๆ ทุกคนเท่าที่สามารถ น้องๆ ทุกคนดูมีพลังและฉันทะในการเรียนรู้มากๆ ค่ะ จะหาโอกาสไปพบปะเยี่ยมเยียนน้องๆ ในเมืองอื่นๆ ต่อไปค่ะ

          ก่อนเดินทางมาเมืองลุนด์ ในวันเดียวกัน ภายหลังการเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรประจำปีของสมาคมวัฒนธรรมไทยมัลเมอ เอกอัครราชทูตและคณะยังได้พบหารือกับนางปนัดดา ชั่งมณี ผู้จัดการโครงการส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยในสวีเดน หรือไทยไวส์ นางสาวพจนีย์ ธารประดับ และนางสาวปิยวดี บังศรี ทีมงาน โดยได้แลกเปลี่ยนความเห็นกันเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของไทยไวส์ เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยที่ประสบปัญหาในสวีเดน รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในสังคมสวีเดนของหญิงไทย และการพัฒนาทักษะ เช่น การประกอบอาชีพนวดไทย โดยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ซึ่งสถานทูตชื่นชมการทำงานของไทยไวส์และได้สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มฯ มาโดยตลอด