เอกอัครราชทูตและข้าราชการ ร่วมงานทำบุญสงกรานต์ที่วัดสยามินทร์มังคลาราม Norrkoping

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2565 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนายนิธิ ภัทรโชค คู่สมรส นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษาและหัวหน้าฝ่ายกงสุล นางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา และนายดลวีร์ วรานนท์ ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมงานทำบุญสงกรานต์ที่วัดสยามินทร์มังคลาราม Norrkoping โดยได้ร่วมในพิธีสวดมนต์ตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและพระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะและตอบข้อซักถามด้านการกงสุลแก่พี่น้องชุมชนคนไทยที่เข้าร่วมงานด้วย เช่น การต่ออายุหนังสือเดินทาง การแจ้งเกิดลูก การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร และมาตรการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วงโควิด เป็นต้น

          ในการนี้ พระครูภาวนาวรสิทธิหรือหลวงตาหน่อย เจ้าอาวาส ได้เมตตาเล่าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัด ซึ่งตั้งมาตั้งแต่ปี 2551 และย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งวัดปัจจุบัน เมื่อปี 2563 โดยมีพระสงฆ์จำวัดอยู่ 4 รูป หลวงตาหน่อยได้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสวีเดน ในการสวดมนต์ที่วัดนี้มีการขึ้นบทสวดเป็นภาษาบาลีและการออกเสียงแบบภาษาสวีเดนเพื่อให้ทั้งคนไทยและคนสวีเดนสามารถร่วมสวดไปด้วยได้ ท่านทูตและคณะได้มีโอกาสพบปะกับญาติโยมทั้งคนไทยคนสวีเดนที่ช่วยอุปัฏฐากเกื้อหนุนวัดในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมาทำบุญ ทำอาหาร ออกโรงทาน การก่อสร้างซ่อมแซมวัด ทำสวนดอกไม้ ถ่ายรูปในช่วงงานบุญ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวัดและสำนักสงฆ์ไทยอื่นๆ ทั่วสวีเดนเช่นกัน

          ปัจจุบันวัดและสำนักสงฆ์ไทยในสวีเดนมีกว่า 30 แห่ง อันเนื่องมาจากการรวมตัว ร่วมมือร่วมใจกันของพี่น้องคนไทยที่มาตั้งรกรากถิ่นฐานในสวีเดนตลอดจนครอบครัวชาวสวีเดน ทำให้พวกเราทั้งคนไทยและสวีเดนมีที่พึ่งทางจิตใจ และเป็นการช่วยสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดน น่าปลื้มใจมากค่ะ ขออนุโมทนาและขอให้ได้รับบุญโดยถ้วนหน้ากันค่ะ

 

ดูภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่