เอกอัครราชทูตและคณะ พบปะผู้แทนชุมชนไทยในเมืองโกเธนเบิร์ก

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และข้าราชการ/เจ้าหน้าที่สถานทูต ได้พบหารือกับผู้แทนชุมชนไทยในเมืองโกเธนเบิร์ก และนาง Pia Orrgren กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองโกเธนเบิร์ก ที่ร้าน Ullevi Thaikok (ตั้งอยู่ที่ Stampgatan 46, 411 01 เมืองโกเธนเบิร์ก อาหารอร่อยค่ะ) เพื่อสอบถามทุกข์สุขของพี่น้องคนไทยในเมืองโกเธนเบอร์ก ตลอดจนแจ้งข้อมูลการให้บริการด้านกงสุลของสถานทูต การเดินทางกลับไทยในช่วงนี้ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่สถานทูตอาจช่วยสนับสนุนชุมชนไทยได้เพิ่มเติม

          สถานทูตยินดีที่ได้ทราบว่าชุมชนไทยในเมืองโกเธนเบอร์กมีความเข้มแข็งดูแลช่วยเหลือกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ปีหน้า สถานทูตมีแผนจะจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เมืองโกเธนเบิร์กช่วงครึ่งปีแรก และจะพยายามหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนกันอีกนะคะ