เอกอัครราชทูตได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ 33 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 33 ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม โดยมีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ เอกอัครราชทูตเวียดนาม และอุปทูตมาเลเซียและอินโดนีเซียประจำสวีเดนเข้าร่วม

ที่ประชุมได้สรุปผลลัพธ์การจัดกิจกรรมในช่วงที่ผ่านมา อาทิ การหารือระหว่างคณะกรรมการอาเซียนกับนาย Johan Forssell ตำแหน่ง Minister for International Development Cooperation and Foreign Trade เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 การหารือกับนาง Maria Mindhammer ตำแหน่ง Director-General of the Swedish Migration Agency เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นการเสริมสร้างบทบาทของคณะกรรมการฯ กับภาคส่วนต่าง ๆ ของสวีเดนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสวีเดนในมิติต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง และหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม ASEAN Food and Trade Fair ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมฯ คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันเลี้ยงอำลานาย Bounliep Houngvongsone เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสวีเดนและคู่สมรสในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่