เอกอัครราชทูตไทยพบปะหารือกับสมาคมไทยศึกษา

          เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์มพร้อมเจ้าหน้าที่ ได้พบหารือกับสมาคมไทยศึกษา นำโดยอาจารย์ กษมา ยมกานนท์ เอียริคสัน ประธานสมาคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ โดยสมาคมฯ ได้แจ้งวัตถุประสงค์ การดำเนินงานของสมาคม และทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนกันถึงแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะภาษาไทยให้แก่เยาวชนไทยในสวีเดน ชุมชนไทยเข้มแข็งจริงๆ ค่ะ ช่วยกันคนละไม้ละมือ