เอกอัครราชทูตไทยพบหารือกับประธานสมาพันธ์ชาวพุทธไทยในสวีเดน

          เมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต​ ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและหารือกับนาง Trudy Fredriksson ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธในสวีเดน โดยมีที่ปรึกษาสุรดา โมนะตระกูล และที่ปรึกษาดลวีร์ วรานนท์ เข้าร่วมด้วย ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีต่อผลการตัดสินของศาลปกครองกรณีการเก็บภาษีนายจ้างของสรรพากรสวีเดนต่อวัด ซึ่งเมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ศาลปกครองตัดสินเป็นคุณต่อทางวัด โดยสรรพากรยังมีเวลาสองเดือนจนถึงวันที่ ๔ ส.ค. ศกนี้ หากจะอุทธรณ์ ทั้งนี้ สมาพันธ์ชาวพุทธฯ จะติดตามท่าทีของสรรพากรในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป เรื่องนี้นับเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่งต่อวัดและชุมชนไทยในสวีเดน

          นอกจากนั้น ยังได้หารือกันถึงแนวทางความร่วมมือในการส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในสวีเดน การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้วัดไทยในสวีเดน การจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาในโอกาสสำคัญต่างๆ

          ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตยังได้มอบหนังสือคำสอนทางพุทธศาสนาเป็นภาษาอังกฤษ จำนวน ๘๙ เล่ม อาทิ The Collected Teachings of Ajahn Chan, Stillness Flowing ( The Life Teachings of Ajahn Chah), On Love, Daughters and Sons, From Heart and Hand Volume I และ II เพื่อให้สมาพันธ์ฯ นำไปเผยแพร่แก่ชุมชนชาวพุทธในสวีเดนด้วย ก่อนหน้านี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานให้สมาพันธ์ฯ เมื่อวันวิสาขบูชาด้วยแล้ว