เอกอัครราชทูตไทย จัดการประชุมหารือออนไลน์ ว่าด้วยเรื่องงานด้านสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงสตอกโฮล์ม จัดการประชุมหารือออนไลน์กับนาย Anders Mankler – State Secretary ของนาย Per Bolund รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ สวีเดนมีความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมาก เป็นสิ่งที่อาเซียนจะสามารถร่วมมือกับสวีเดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการดูแลโลกของเราได้