เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มและทีมเจ้าหน้าที่สถานทูต เข้าเยี่ยมชมบริษัทเก็บผลไม้ป่าที่เมือง Soderhamn

          เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/กงสุล นางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้เยี่ยมสำนักงานบริษัท Baruppkopet เมือง Soderhamn บริษัทนี้นำแรงงานเก็บผลไม้ป่าจากไทยมาทำงานในสวีเดนจำนวนมากที่สุด โดยในปีนี้นำแรงงานไทยมาเก็บเบอร์รี่กว่า 1,400 คน (จากทั้งหมดที่เดินทางมาราว 5,000 คน)

          ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 คณะได้พบหารือกับ Mr. Lars Antonsson, CEO และ Mr. Bo Axelsson เจ้าของบริษัทซึ่งมีภรรยาเป็นคนไทยที่ช่วยดูแลแรงงาน โดยได้ขอบคุณบริษัทฯ ที่นำแรงงานไทยเข้ามาทำงานอย่างเป็นระบบ (ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005) และเอกอัครราชทูตฯ ได้กำชับให้ช่วยดูแลแรงงานไทย ซึ่งบริษัทแจ้งว่า แรงงานจากไทยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจของบริษัท และบริษัทเห็นว่าการเดินทางมาเก็บเบอร์รี่อย่างเป็นระบบผ่านกระทรวงแรงงานเป็นมาตรการที่ปลอดภัยกว่าการที่แรงงานจะเดินทางมาเองโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติซึ่งไม่มีการประกันรายได้ขั้นต่ำหรือดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เยี่ยมชมที่พักของแรงงาน โรงอาหาร สถานที่แปรรูปผลไม้ป่า และโรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ใช้กับผลไม้ป่า เช่น ลังไม้สำหรับใส่ผลไม้ป่าและโต๊ะสำหรับคัดผลไม้ป่าด้วย ในโอกาสนี้ ได้มอบหน้ากากอนามัย ยาเม็ดฟ้าทะลายโจร และเอกสารข้อมูลการติดต่อสถานทูตให้กับบริษัทเพื่อมอบให้กับแรงงานต่อไป

          ต่อมา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เอกอัครราชทูตฯ และคณะเดินทางไปแคมป์ที่พักของแรงงานเก็บผลไม้ป่าของบริษัท Baruppkopet ที่เมือง Bispgarden โดยหัวหน้าแคมป์คนไทยนำชมที่พักของแรงงานและได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องแรงงาน ซึ่งแรงงานชุดแรกกว่า 100 คน และพนักงานสนับสนุน เช่น แม่บ้านและผู้ประกอบอาหารได้เดินทางมาถึงสวีเดนแล้ว โดยเกือบทั้งหมดเคยมาเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนหลายปีต่อเนื่อง ส่วนใหญ่มาจาก จ.ชัยภูมิ และ จ.อุบลราชธานี ทุกคนมีกำลังใจดีและระมัดระวังตนเองเกี่ยวกับ COVID-19 อย่างมาก สถานทูตได้มอบหน้ากากอนามัย ยาเม็ดฟ้าทะลายโจรและเอกสารข้อมูลการติดต่อสถานทูต พร้อมย้ำความมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือคุ้มครองแรงงาน และได้กำชับให้ทางบริษัทฯ ดูแลแรงงานอย่างเหมาะสมด้วย ข้อมูลการติดต่อสถานทูตสำหรับพี่น้องแรงงานเก็บผลไม้ป่าจากไทยตามลิงก์ด้านล่างนี้ และฝากพี่น้องคนไทยในสวีเดนช่วยกันดูแลพี่น้องแรงงานไทยด้วยค่ะ