เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มเยี่ยมเยียนตัวแทนกลุ่มคนไทยในลัตเวีย

          เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมลัตเวีย และเจ้าหน้าที่ ได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกับกลุ่มคนไทยในลัตเวีย เพื่อทำความรู้จัก สอบถามทุกข์สุขความเป็นอยู่ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานของสถานทูตเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลัตเวีย และเพื่อการดูแลชุมชนคนไทยในลัตเวีย ขอขอบคุณพี่น้องคนไทยในกรุงริกาที่อุตส่าห์สละเวลามาพบปะพูดคุยกัน พวกเราจะพยายามเดินทางไปเยี่ยมเยียนบ่อยๆ และจะไปจัดกิจกรรมตามที่ได้เสนอแนะมา รวมทั้งจะทำงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-ลัตเวียในด้านต่างๆ