เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มเลี้ยงอาหารขอบคุณผู้แทน ThaiWISE

           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เลี้ยงขอบคุณผู้แทน ThaiWISE ได้แก่ คุณแอม ปาริชาต โอทกานนท์ แห่ง Swedish4Thai คุณเล็ก พลอยไพลิน ชามัฌ คุณแหม่ม พจนีย์ ธารประดับ และ คุณปุ๋ย จุฬารัตน์ งาคชสาร โดย ThaiWISE หรือโครงการส่งเสริมศักยภาพหญิงไทยในสวีเดนได้ดำเนินงานให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะหญิงไทยในสวีเดนมาอย่างต่อเนื่อง

           ในปี 2564 สถานทูตได้สนับสนุน ThaiWISE ในสองโครงการ ได้แก่ (1) โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มไทยไวส์เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนไทยอย่างยั่งยืน จำนวน 68,581.46 โครนาสวีเดน เพื่อสมทบเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดหลักสูตรการสอนภาษาสวีดิชระดับพื้นฐานและระดับกลางให้กับคนไทยจำนวน 58 คน และ (2) โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพนวดไทยและการบริหารจัดการร้านนวดไทยแบบองค์รวม จำนวน 104,359.63 โครนาสวีเดน เพื่อดำเนินโครงการ Certification Programme for Ethical Nuad Thai Business – Malmo Model รวมสองโครงการ 172,941.09 โครนาสวีเดน

           THAIWISE เป็นตัวอย่างของพี่น้องคนไทยในสวีเดนที่เมื่อเข้มแข็งแล้ว ก็ช่วยเหลือแบ่งปัน สถานทูตขอขอบคุณพี่น้องคนไทยในสวีเดนที่มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน และช่วยกันสร้างชุมชนเข้มแข็งเกื้อกูลกัน