เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์มเลี้ยงอาหารขอบคุณสมาคมครูไทยในสวีเดน

           เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อขอบคุณสมาคมครูไทยในสวีเดน และได้มอบเงินสนับสนุนสมาคมฯ จำนวน 78,527.87 โครนาสวีเดน (300,000.- บาท) โดยครูอรอนงค์ แพตเตอร์สัน ประธานสมาคมครูไทยในสวีเดนเป็นตัวแทนรับมอบ เงินดังกล่าวจะสนับสนุนการจัดการประชุมครูไทยของสมาคมฯ รวมถึงสนับสนุนครูบี ชนะพล แก้วเทพ ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นรูปแบบดิจิตัลหรือแอปพลิเคชั่นเกมส์ เพื่อให้เยาวชนไทยในสวีเดนรุ่นใหม่เข้าถึงการเรียนภาษาไทยได้ง่ายและมีความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอบคุณสมาคมฯ ที่มีส่วนสำคัญอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยในสวีเดนได้เรียนรู้ภาษาไทย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเข้าใจวัฒนธรรมไทยและตระหนักถึงรากฐานความเป็นไทยต่อไป

           นอกจากนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา สถานทูตได้ช่วยประสานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ.) เพื่อให้สมาคมฯ ใช้เนื้อหาในหนังสือเรียนภาษาไทยของกระทรวงศึกษาธิการมาจัดทำสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยรูปแบบดิจิตัลข้างต้น ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับเยาวชนไทยในสวีเดนในภายภาคหน้า  สมาคมครูไทยในสวีเดนได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553