เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้าร่วมพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นเสาในโอกาสวันอาเซียน (ASEAN Day)

          เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้เข้าร่วมพิธีเชิญธงอาเซียนขึ้นเสาในโอกาสวันอาเซียน (ASEAN Day วันที่ 8 สิงหาคม) ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตเวียดนาม โดยมีเอกอัครราชทูตเวียดนาม ประธานปัจจุบันของคณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงสตอกโฮล์ม (ASEAN Committee in Stockholm – ACS) เป็นประธานในพิธี และเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกคณะกรรมการอาเซียนฯ เข้าร่วม ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการอาเซียนฯ ได้ร่วมกันออกสาสน์วันอาเซียน 2021 เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป และเน้นย้ำสาขาความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสวีเดนที่มีศักยภาพ เช่น การพัฒนาที่ยั่งยืน นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          วันอาเซียนในปีนี้เป็นโอกาสครบรอบ 54 ปี ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) โดยเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ได้ร่วมกันก่อตั้งองค์กรระดับภูมิภาคดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศสมาชิกและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รายละเอียดของสาสน์ฯ ตามลิงค์นี้ 

#ASEAN #ASEANDay #ASEANWay