เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม และเจ้าหน้าที่สถานทูต ร่วมทำบุญงานวันแม่ที่วัดพุทธาราม แวมเดอร์

           เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยทูตทหารและภริยา น.ส. ณัฐรีย์กร เสฏฐสุภัค ผอ.สำนักงานส่งเสริมการลงทุน (BOI) สตอกโฮล์ม น.ส. ฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษาและกงสุล และเจ้าหน้าที่สถานทูต ได้ไปร่วมทำบุญงานวันแม่ที่วัดพุทธาราม แวมเดอร์ มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ในงานมีการออกร้านขายอาหารและสินค้าต่างๆ รวมถึงการให้บริการนวดแผนไทย โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายอาหาร/สินค้าและบริการ นำถวายวัดเพื่อเป็นทุนทำนุบำรุงดูแลวัดต่อไป

           เอกอัครราชทูตฯ ได้มีโอกาสกล่าวกับพี่น้องชาวไทยที่มาร่วมงาน โดยมีใจความสำคัญว่า สถานทูตพร้อมให้บริการพี่น้องชาวไทยในพื้นที่และรับฟังข้อชี้แนะเสมอ พร้อมขอขอบคุณพี่น้องคนไทยที่มีส่วนร่วมสร้างชุมชนไทยให้เข้มแข็งและช่วยเหลือกัน เน้นย้ำในการเผยแพร่พุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยซึ่งจะทำให้เรามีรากยึดเหนี่ยว มีค่านิยมความกตัญญูและมีน้ำใจ และในโอกาสวันแม่ ให้บูชาคุณแม่ด้วยการทำความดี และเน้นย้ำให้ทุกคนดูและระมัดระวังสุขภาพ เนื่องจากสถานการณ์โควิดที่สวีเดนแม้จะดีขึ้นมากแล้ว แต่ก็ยังมีการติดเชื้อ รวมทั้งขอให้ช่วยส่งกำลังใจและแบ่งปันไปยังพี่น้องคนไทยในไทย ในโอกาสนี้ กงสุลฐานิดาฯ ได้ย้ำความพร้อมในการดูแลให้บริการพี่น้องคนไทยด้วย

          ขออนุโมทนาบุญพี่น้องทุกคนที่ไปร่วมงานและขอนำบุญมาฝากพี่น้องคนไทยในสวีเดนและลัตเวียทุกท่านตลอดจนครอบครัวทั้งในสวีเดนและลัตเวียและที่เมืองไทยด้วยค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรง บุญรักษาค่ะ