เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ร่วมหารือกับผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดน

          เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ออท. ณ กรุงสตอกโฮล์ม และนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา (หัวหน้าฝ่ายกงสุล) จัดการหารือระหว่างอาหารกลางวัน ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต กับผู้แทนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของสวีเดน เพื่อหารือความร่วมมือในการดูแลคนไทยที่เดินทางเข้าประเทศสวีเดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สนามบิน Arlanda การเตรียมการสำหรับวันเดินทางกลับของคนงานไทยที่มาเก็บเบอร์รี่เมื่อจบฤดูกาล และสอบถามความชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบการเข้าเมืองของสวีเดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้วงโควิด