เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม เดินทางไปปฎิบัติราชการที่ประเทศลัตเวีย

          ระหว่างวันที่ 21-25 กันยายน 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมถึงลัตเวียด้วย เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ลัตเวีย โดยถือเป็นการไปลัตเวียครั้งแรกภายหลังจากได้ยื่นพระราชสาส์นตราตั้งต่อประธานาธิบดีลัตเวีย ออนไลน์ไปเมื่อ มิถุนายน 2564

          เมื่อวันที่ 22 กันยายน เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมในการเดินทางเยี่ยมชมภูมิภาค Vidzeme ทางตะวันออกเฉียงเหนิอของลัตเวีย ที่กระทรวงการต่างประเทศลัตเวียจัดขึ้น โดยได้พบปะกับนายกเทศมนตรีเมืองต่างๆ รับฟังการบรรยายสรุป ตลอดจนพบปะผู้แทนภาคเอกชนในธุรกิจอุตสาหกรรมสัตว์ปีกและป่าไม้ และเยี่ยมชมโรงเรียนฝึกวิชาชีพด้านก่อสร้างถนน ผู้ช่วยสัตวแพทย์ การทำอาหาร และธุรกิจบริการการท่องเที่ยว

          ลัตเวียเป็นหนึ่งในประเทศบอลติกที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนาน โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ที่ประกาศรับรองอธิปไตยของลัตเวียเมื่อปี ค.ศ.​ 1921 และต่อมาภายหลังการประกาศอธิปไตยอีกครั้งหลังการแตกตัวของสหภาพโซเวียตเมื่อปี 2538 ไทยได้รับรองลัตเวียเมื่อ 9 กันยายน 2538 และสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 19 มีนาคม 2535

          การเดินทางมาลัตเวียจากสวีเดนปัจจุบันยังไม่มีการกลับมาเดินเรือใหม่ระหว่างกรุงสตอกโฮล์ม-กรุงริกา ( ระงับไปช่วงโควิด) แต่สามารถบินมาได้โดยสะดวก ใช้เวลาราว 1 ชั่วโมง