เอกอัครราชทูตไทย พบปะพูดคุยกับทีมสายการบินฟินแอร์

          วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 Mr. Robert Lönnblad, General Manager, Scandinavia และ Ms. Anna Sotaniemi, Senior Manager, Government & Institutional Relations จากสายการบินฟินแอร์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา และนางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตอกโฮล์ม เพื่อร่วมหารือในโอกาสที่สายการบินฟินแอร์จะเปิดเส้นทางบินจากกรุงสตอกโฮล์มประเทศสวีเดน (Non-stop flight) เข้าสู่ประเทศไทยในตารางบินฤดูหนาว 2564/2565 ในระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 มีเส้นทางบินเข้าสู่ 2 เมืองหลัก ได้แก่ เส้นทางสตอกโฮล์ม -กรุงเทพฯ จำนวน 2 เที่ยวต่อสัปดาห์ (ออกเดินทางจากสตอกโฮล์มวันที่​ 22​ ตุลาคม​ ถึงกทม​ วันที่​ 23​ ตุลาคม) และเส้นทางสตอกโฮล์ม – ภูเก็ต จำนวน 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ (ออกเดินทางจากสตอกโฮล์ม​วันที่​ 24​ ตุลาคม​ ถึงภูเก็ตในวันที่ 25 ตุลาคม) และทำการบินด้วยเครื่องบินประเภท A350 ซึ่งมีประมาณ 300 ที่นั่งต่อเที่ยวบิน โดยสายการบินฟินแอร์มีเป้าหมายส่งเสริมประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางหลักในฤดูหนาวนี้