เอกอัครราชทูตไทย พบปะหารือกับหน่วยงานต่างๆของลัตเวีย

          ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม นายดลวีร์​ วรานนท์ ที่ปรึกษา และนายอเล็กซานเดอร์ วอนเซนเซย เจ้าหน้าที่สถานทูต ได้เข้าพบนาย Nils Jansons อธิบดีกรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ Mrs. Samija Šerifa Director of Second Bilateral Relations ตามลำดับ เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและลัตเวียในด้านต่างๆ

          ในแง่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ คณะได้เข้าพบนาย Zigmārs Zilgalvis, Director of Foreign Trade and Foreign Economic Relations Promotion Department กระทรวงการต่างประเทศลัตเวีย นาง Iveta Strupkaja – Deputy Director Export, Investment and Development Agency of Latvia (LIAA) และนาย Nauris Lazdāns, Director of Export Division Latvian Chamber of Commerce and Industry (LCCI) ตามลำดับ เพื่อหารือลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนกันต่อไป สาขาที่น่าสนใจเช่น อุตสาหกรรมสัตว์ปีก ผลิตภัณฑ์ไม้และเยื่อกระดาษ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากลัตเวียซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็กแต่มีเขตแดนติดต่อกับประเทศต่างๆ หลายประเทศ รวมทั้งมีเครือข่ายการขนส่งทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศที่เป็นศูนย์กลางของประเทศในบอลติก และยังเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป มีแรงงานทักษะและอัตราค่าจ้างแรงงานไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศในยุโรปตะวันตก มีสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ลงทุนรวมทั้งสตาร์ทอัพ และเป็นประเทศที่อยู่ในอันดับที่ดีทั้งในด้านนวัตกรรมและ ease of doing business

          นอกจากนั้น คณะยังได้เข้าพบนาย Uldris Budrikis สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรค New Conservative ประธานร่วมของกลุ่มความร่วมมือรัฐสภาลัตเวีย-ไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านรัฐสภา และได้เข้าพบหารือกับนาย Talis Juhna รองอธิการบดีด้านการวิจัย Riga Technical University (RTU) โดยได้หารือกันถึงลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การเชื่อมโยง RTU กับมหาวิทยาลัยในไทย การให้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่นักศึกษาและนักวิจัยไทย เป็นต้น ทั้งนี้ RTU เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ตั้งขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.​ 1862 ปัจจุบันมีการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งในระดับตรี โท เอก และมีหลักสูตรที่สามารถเรียนร่วมกับมหาวิทยาลัยในประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป ตลอดจนค่าเล่าเรียนในลัตเวียยังไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในยุโรปตะวันตก จึงน่าจะเป็นแหล่งการศึกษาที่น่าสนใจของเด็กไทยได้อีกแห่งหนึ่ง

          จากการเดินทางไปลัตเวียครั้งนี้และการพบปะฝ่ายต่างๆ พบว่า ประเทศไทยเป็นที่รู้จักของคนลัตเวีย รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม อาหารไทยและนวดไทยเป็นที่ชมชอบ ในทางตรงกันข้าม คนไทยยังอาจรู้จักลัตเวียไม่มากนัก การเดินทางมาลัตเวีย สามารถผ่านประเทศในยุโรปและเริ่มวันจันทร์ที่ 27 กันยายน สายการบินเอมืเรสต์จะบินตรงลัตเวียกับเอมิเรสต์ด้วย