เอกอัครราชทูตไทย พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ทำบุญในโอกาสวันกองทัพไทย

            วันนี้ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมนาวาอากาศเอก อานนท์ จารุสมบัติ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม และคู่สมรส และ นาวาอากาศโท ภัทรพล เมืองมณี นายทหารประจำสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ ได้ทำบุญในโอกาสวันกองทัพไทย (18 มกราคม ของทุกปี) ที่วัดพุทธาราม แวร์มเดอ กรุงสตอกโฮล์ม ขอได้รับบุญร่วมกันค่ะ