เอกอัครราชทูตไทย พูดคุยหารือกับหอการค้าไทย-สวีเดน (SweCham) และ ผู้บริหารของ Stockholm University Holding

          เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวณัฐรีย์กร เสฏฐสุภัค ผุ้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการลงทุน (BOI) ณ กรุงสตอกโฮล์ม พบหารือกับนาย Peter Björk, President of the Thai-Swedish Chamber of Commerce ( SweCham), Dr. Roy Andersson กรรมการบริหาร SweCham และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย Jonkoping และนาย Magnus Rolf, CEO of the FFI Scandinavian Business School ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ทำการเรียนการสอนด้านการบริหาร ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.​1888 เพื่อส่งเสริมโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจและการศึกษาระหว่างไทยและสวีเดน

          และต่อมา เมื่อวันที่ 28 กันยายน เอกอัครราชทูตฯ ได้พบหารือกับ Ms. Mona Wilcke, CEO ของ Stockholm University Holding ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์มเพื่อลงทุนสนับสนุนบริษัทสตาร์ทอัพของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นาย Martin Arvidsson เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์มและ Professor Niklas Hedin, Stockholm Material Hub มหาวิทยาลัยสตอกโฮล์ม เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยสตอกโฮล์มกับสถาบันการศึกษาของไทยตลอดจนภาคเอกชนไทย