เอกอัครราชทูตไทย เข้าร่วมประชุมประจำปี กับพี่น้องสมาคมคนไทยเมืองเอิร์นเซิลสวิค ผ่านระบบออนไลน์

          เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เอกอัครราชทูตกาญจนา ภัทรโชค และกงสุลฐานิดา เมนะเศวต ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องสมาคมคนไทยเมืองเอิร์นเซิลสวิค ในโอกาสการประชุมประจำปีของสมาคมฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีคุณพนารัตน์ ศิลาทิพย์ ประธานสมาคม และสมาชิกสมาคมกว่า 30 คนร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและแจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ทั้งในด้านการเผยแพร่ความเป็นไทยในสวีเดนและการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะที่ช่วยให้หญิงไทยใช้ชีวิตในสวีเดนได้อย่างมีความสุขสถานเอกอัครราชทูตฯ ขอชื่นชมสมาคมฯ ที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมที่จะร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลที่พี่น้องคนไทยมีข้อสงสัย โดยเฉพาะในด้านกงสุลต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องคนไทยทั่วทั้งสวีเดนด้วย