เอกอัครราชทูตไทย เข้าร่วมประชุมออนไลน์ว่าด้วยเรื่องความเสมอภาคทางเพศ

          เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ระหว่างกลุ่มเอกอัครราชทูตเพื่อความเสมอภาคทางเพศ กับ H.E. Ms. Ann Linde รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสวีเดน ทั้งนี้ สวีเดนให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศและดำเนินนโยบาย Feminist Foreign Policy