เอกอัครราชทูตไทย เข้าร่วมงานบุญครบรอบมรณภาพ 18 ปี ของพระราชรัตนรังษี (จำนงค์ ชุตินธโร) หรือหลวงตา ที่วัดพุทธาราม แวร์มเดอ

          เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม พร้อมด้วยนางสาวฐานิดา เมนะเศวต อัครราชทูตที่ปรึกษา/กงสุล และนางสาวสุรดา โมนะตระกูล ที่ปรึกษา ได้เข้าร่วมในงานบุญครบรอบมรณภาพ ๑๘ ปี ของพระราชรัตนรังษี (จำนงค์ ชุตินธโร) หรือหลวงตา ที่วัดพุทธาราม แวร์มเดอ

          หลวงตาหรือพระมหาจำนงค์ ชุตินธโร ได้รับนิมนต์มาเป็นประธานสงฆ์ในงานมาฆบูชาเมื่อปี ๒๕๒๖ และญาติโยมได้นิมนต์ให้ท่านอยู่ประจำที่สวีเดนเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ เผยแผ่พระพุทธศาสนาและเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวไทยในสวีเดน นำมาสู่การตั้งวัดพุทธาราม ขึ้นที่แฟลตแห่งหนึ่งในชุมชนอัลบี้ ชานกรุงสตอกโฮล์ม โดยมีหลวงตา เป็นประธานสงฆ์องค์แรกของวัด มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒ ​มิถุนายน ๒๕๒๗ นับเป็นวัดพุทธแห่งแรกในประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย ก่อนที่จะย้ายมาสถานที่ปัจจุบันที่แวร์มเดอในปัจจุบัน ๒๕๓๑หลวงตามรณภาพอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ ขณะมีอายุ ๖๑ ปี และหลวงน้าหรือพระมหาบุญทิน ปุญญธโช ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นประธานสงฆ์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ขอน้อมกราบนมัสการหลวงตาด้วยความเคารพและระลึกคุณอย่างหาที่สุดมิได้