เอกอัครราชทูตไทย เป็นประธานการหารือระหว่างคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม

          เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ นางกาญจนา ภัทรโชค เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นประธานการหารือระหว่างคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เวียดนาม ไทย และอุปทูตฟิลิปปินส์ กับนาง Darja Isaksson ผู้อำนวยการใหญ่ Vinnova ซึ่งเป็นองค์กรด้านนวัตกรรมของสวีเดน และนาย Joakim Appelquist รองผู้อำนวยการใหญ่ด้านกิจการระหว่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือระหว่าง Vinnova กับประเทศอาเซียน