เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ. ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม ครั้งที่ ๑๘ และเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เวียดนามและผู้ช่วยทูตพาณิชย์ฟิลิปปินส์ เข้าร่วม