เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ต้อนรับพระวิเทศปุญญาภรณ์

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ให้การต้อนรับพระวิเทศปุญญาภรณ์ (พระมหาบุญทิน ปุญญธโช เทาศิริ) อายุ ๔๕ พรรษา ๒๓ เจ้าอาวาส วัดพุทธาราม เมืองแวมเดอร์ สวีเดน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ พระวิเทศปุญญาภรณ์ ได้แจ้งถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสันติภาพโลก (Stockholm World Peace International Conference 2018) ซึ่งพระวิเทศปุญญาภรณ์ ได้เชิญเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานดังกล่าวในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลาว่าการกรุงสตอกโฮล์ม และได้หารือเกี่ยวกับการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรป ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ วัดพุทธาราม เมืองบูเด้น ประเทศสวีเดน ด้วย