เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2451 เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงสตอกโฮล์ม