เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ต้อนรับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ ในโอกาสเยือนราชอาณาจักรสวีเดน เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสวีเดน การบริหารจัดการ การพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก พลังงานสะอาดและพลังงานทางเลือก ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่สวีเดนมีความก้าวหน้าและประเทศไทยให้ความสำคัญและประสงค์จะเรียนรู้และแสวงหาลู่ทางขยายความร่วมมือกับราชอาณาจักรสวีเดน

ทั้งนี้ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการฯ มีกำหนดพบหารือกับคณะผู้บริหาร Stockholm Royal Seaport ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นตัวอย่างของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน