เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานศาลฎีกาและคณะผู้แทนศาลยุติธรรมไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยคณะผู้แทนศาลยุติธรรมไทยในโอกาสเยือนราชอาณาจักรสวีเดน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสวีเดน ได้แก่ สำนักงานศาลยุติธรรมแห่งชาติสวีเดน (Department of Training and International Relations, Swedish National Courts Administration) และสถาบันอนุญาโตตุลาการของสภาหอการค้าสตอกโฮล์ม (Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce)